BTQ
Oktober 01, 2016

BTQ

Mata kuliah ini untuk memberikan pembelajaran mengenai baca dan tulis alquran. Pembelajaran yang diberikan meliputi tartil al-Qur’an dan tajwid, tahfidz

Apply
AIK 4
Oktober 01, 2016

AIK 4

Islam dan Ilmu Pengetahuan Matakuliah yang menitikberatkan pada konsep dasar agama Islam, sikap, tindakan dan pengabdian ilmu pengetahuan kepada masyarakat

Apply
AIK 3
Oktober 01, 2016

AIK 3

Kemuhammadiyahan Membahas tentang perkembangan umat Islam, kemajuan, kemunduran dan pembangkitannya, gerakan pembahuruan dalam Islam, kelahiran persyarikatan Muhammadiyah dan peranan KH.

Apply
AIK 2
Oktober 01, 2016

AIK 2

Ibadah, Ahklaq dan Muamalah Dirancang untuk membentuk perilaku (moral) yang baik berdasarkan Hukum Islam. Untuk itu, akan dikaji ayat-ayat Al

Apply
AIK 1
Oktober 01, 2016

AIK 1

Kemanusiaan dan Keimanan Memberikan pengetahuan tentang keanekaragaman, kesederajatan, kemartabatan manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam berkehidupan bermasyarakat serta penghormatan

Apply
Pancasila dan Kewarganegaraan
Oktober 01, 2016

Pancasila dan Kewarganegaraan

Memberikan pendidikan mengenai budaya, pemahaman tentang hakekat dan isiPancasila sebagai falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan UUD 1945,

Apply
Pengembangan Diri
Oktober 01, 2016

Pengembangan Diri

Mata kuliah ini untuk memberikan pemahaman dan menumbuhkan akhlak/kepribadian yang Islami dan bertanggung jawab sebagai bekal softskill yang akan melengkapi

Apply